Усе рубрыкі

Беларускія дзеясловы на ўсякі і няўсякі выпадак

Ці ведалі вы гэтыя беларускія словы?)

o бадзякаваць — отираться, ошиваться o прытарабаніць — притянуть, принести o прысунуцца — припереться o уходацца — устать o паткнуцца — сунуться

o смаліць — жечь o выжыльвацца — распинаться o вычварацца/вычмурацца — выпендриваться o гандзюрыць/жупіць — трындеть o крэмзаць/грымзоліць — калякать, строчить

[…]