Усе рубрыкі

Вярблюд

Хто не бачыỳ? Вось дык цуд! Ездзiць на каньках вярблюд. Дрэсiроỳшчыца вярблюда- Знакамiцейшая Люда.

вярблюд

Люда хлопне пугай «шчоỳк»: «Спiнку роỳна, вярблюдок!» Ён i плача, i плюецца, Бо спiна яго не гнецца!

[…]

Толiк i памiдорык

Любiць Толiк памiдорык. Без яго не выйдзе ý дворык. I гаворыць каламбуры Ён пра памiдорык буры.

Чырвоную накiнуý коýдру, Каб быць падобным памiдору. Памiдорык зацвiце, Ён шчаслiвы ýжо iдзе.

[…]

Воýк

Воýк

Вые, вые ý лесе воýк

I зубамi шчоýк ды шчоýк.

I пытаецца карова:

«Ад чаго скулiш ты, Вова?»

 

Запыталася свiння:

«Чаго вiшчыш ты, ваýчаня?»

I здзiвiла гэта лося:

«Што з табою адбылося?»

 

 

воýк

Воýк: «Сёння вечар навагоднi, А я адзiн сяджу галодны. Хацеý заснуць, дык як мне спаць, […]

Насаты ды Вушаты

Насаты ды Вушаты

У вёсачцы «Тушыце Свет» Жыý адзiн цiкавы дзед. Ад яго непадалёк Жыý сусед – другi дзядок.

Насаты

Першы дзед малы, вушаты. Другi – доýгi ды насаты. Кожнай ранiцай ля лаýкi Вёска чуе iх забаýкi.

Вушаты

Кажа Нос: «Паслухай, Вуха, Вось, як будзе завiруха, Не патрэбны кажушок, Як […]