Усе рубрыкі

Палукашак выпалукашываўся, перавыпалукашыкаваўся

Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаварыў, дагаворваў, ды загаварыўся.

***

Каласы каласавалі, каласавалі, выкаласавалі.

***

Калясо выкалесілася, жалеза выжалезілася, палукашак выпалукашыкаваўся, агонь выагняваўся.

[...]

Камарова смерць

Гэй, у лесе, пры даліне, У нас сталася бяда:

У даліне, у гушчары, Калыхаліся камары;

Дуб да дуба пахіліўся, Камар з дуба зваліўся…

Аб дубовую кару Пабіў камар галаву

Пабіў камар патыліцу Аб дубову караніцу

Ой, пабіў камар бакі Аб дубовыя сукі

Ой, пабіў камар калені Аб дубовыя карэнні!

[...]

Сарока кашку варыла

Чыкі, чыкі, сарока, А дзе была? — Далёка. На сяле, на таку. Што рабіла? — Талаку,

Дзеткам кашку варыла, На прыпечку студзіла, Чарпаком мяшала, Дзеткам давала.

Гэтаму дала, Гэтаму дала,

[...]

Сядзіць коцік на кухні, а мышка далёка…

Апсік, апсік, каточак Не хадзі ты ў садочак І не тапчы кветачак І не будзі дзетачак. Няхай кветачкі цвітуць, Няхай дзетачкі заснуць. Люлі, люлі, дзеці, спаць, А я буду калыхаць.

***

Пайшоў каток у лясок Знайшоў каток паясок, А котачка адняла І дзіцяці аддала.

[...]