Усе рубрыкі

Беларускія жаночыя імёны для дзетак

Невялікі слоўнік беларускіх асабовых імёнаў прыводзіцца па дапаможніку для маладых бацькоў С.Барыса “Беларускія імёны”.

Агата, Ahata
Агапа, Ahapa
Агнэся, Ahnesia
Агрыпіна, Ahrypina
Адарка, Adarka
Адуся, Adusia
Адэля, Adela
Аксeня, Aksienia
Акуліна, Akulina
Алаіза, A?aiza
Алена, Alena
Алеся, Alesia
Алінка, Alinka
Альбіня, Albinia
Альдона, Aldona
Альжбета, Al?bieta
Аля, Ala
Аміля, Amila
Аніся, Anisia
Анася, Anasia
Антоля, Antola
Антося, Antosia
Анця, Ancia
Анэля, Anela
Аркадзя, Arkadzia
Аршуля, Ar?ula
Арына, Aryna
Аўгіня, A?hinia
Аўгусьціна, A?hu?cina
Аўдоля, A?dola
Аўдося, A?dosia
Аўдоця, A?docia
Аўдуля, A?dula
Аўрэля, A?rela
Аўхіма, A?chima

Бaгуміла, Bahumi?a
Багдана, Bahdana
Багуслава, Bahus?ava
Багуся, Bahusia
Баляслава, Balas?ava
Барбара, Barbara
Барыслава, Barys?ava
Бірута, Biruta
Браніслава, Branis?ava
Брачыслава, Bra?ys?ava
Броня, Bronia
Бяроза, Biaroza

Валера, Valera
Вальжына, Val?yna
Валянціна, Valancina
Ванда, Vanda
Васіліна, Vasilina
Вера, Viera
Вераніка, Vieranika
Віктуся, Viktusia
Вікця, Vikcia
Віталя, Vitala
Вольга, Volha
Воля, Vola
Вяргіня, Viarhinia
Вяруся, Viarusia
Вяслава, Vias?ava
Вясьнянка, Via?nianka
Вячаслава, Via?as?ava

Габруся, Habrusia
Габрыня, Habrynia
Галіна, Halina
Галюся, Halusia
Ганна, Hanna
Ганка, Hanka
Гануля, Hanula
Гануся, Hanusia
Гардзіслава, Hardzis?ava
Ґеня, Gienia
Гражына, Hra?yna
Грыміслава, Hrymis?ava
Грыпіна, Hrypina
Гэлька, Helka
Гэля, Hela

Дабрадзея, Dabradzieja
Дабраміла, Dabrami?a
Дабраслава, Dabras?ava
Дамініка, Daminika
Дамініся, Daminisia
Даміцэля, Damicela
Дануся, Danusia
Дарка, Darka
Дарота, Darota
Домна, Domna

Ефрасіня, Jefrasinia
Ёўга, Jo?ha

Зьвеніслава, ?vienis?ava
Зьдзіслава, ?dzis?ava
Зоня, Zonia
Зося, Zosia

Івонка, Ivonka
Ізяслава, Izias?ava
Ірына, Iryna

Казіміра, Kazimira
Каліна, Kalina
Каміла, Kami?a
Караліна, Karalina
Каруся, Karusia
Кастуся, Kastusia
Кася, Kasia
Кацярына, Kaciaryna
Клаўдзя, K?a?dzia
Куліна, Kulina
Купава, Kupava
Купаліна, Kupalina

Ларыса, ?arysa
Лаўра, ?a?ra
Лаўрэля, ?a?rela
Леаніла, Leani?a
Лёдзя, Lodzia
Лёля, Lola
Лёня, Lonia
Лілея, Lileja
Лора, ?ora
Лукася, ?ukasia
Луцэя, ?uceja
Люба, Luba
Любава, Lubava
Людвіся, Ludvisia
Людміла, Ludmi?a
Люся, Lusia
Люцына, Lucyna
Лявося, Lavosia

Маґдуся, Magdusia
Макрына, Makryna
Маланка, Ma?anka
Маланя, Ma?ania
Малоха, Ma?ocha
Мальва, Malva
Мар’я, Marja
Мара, Mara
Марка, Marka
Марта, Marta
Марцэля, Marcela
Марыйка, Maryjka
Марыля, Maryla
Марына, Maryna
Марыся, Marysia
Мар’яна, Marjana
Матруна, Matruna
Маўра, Ma?ra
Мечыслава, Mie?ys?ava
Міла, Mi?a
Міласлава, Mi?as?ava
Міра, Mira
Міраслава, Miras?ava
Міхаліна, Michalina
Мсьціслава, M?cis?ava

Надзея, Nadzieja
Нара, Nara
Наста, Nasta
Настуля, Nastula
Настyся, Nastusia
Наталіна, Natalina
Наталя, Natala

Палага, Pa?aha
Паладзя, Pa?adzia
Паланея, Pa?anieja
Палута, Pa?uta
Параска, Paraska
Паўла, Pa??a
Паўліна, Pa?lina
Паўлінка, Pa?linka
Перадслава, Pierads?ava
Прося, Prosia
Прузына, Pruzyna
Пятруня, Piatrunia
Пятруся, Piatrusia

Рагнеда, Rahnieda
Рада, Rada
Радзіслава, Radzis?ava
Радуся, Radusia
Разаля, Razala
Раіна, Raina
Расьціслава, Ra?cis?ava
Ружа, Ru?a
Ружана, Ru?ana
Рыпіна, Rypina
Рэня, Renia

Саламея, Sa?amieja
Сьвятаслава, ?viatas?ava
Славаміра, S?avamira
Станіслава, Stanis?ava
Стася, Stasia
Стэпа, Stepa
Судзіслава, Sudzis?ava
Сьцепаніда, ?ciepanida

Тадора, Tadora
Таклюся, Taklusia
Тарэся, Taresia
Тася, Tasia
Тахвіля, Tachvila
Тацяна, Taciana
Тэкля, Tekla

Уладзіслава, U?adzis?ava
Уладзя, U?adzia
Ульляна, Ullana
Усяміла, Usiami?a
Усяслава, Usias?ava

Фаня, Fania
Францішка, Franci?ka
Франя, Frania
Фрося, Frosia

Хадора, Chadora
Хвядора, Chviadora
Хвядося, Chviadosia
Хоўра, Cho?ra
Хрысьціна, Chry?cina
Хрысьця, Chry?cia

Часлава, ?as?ava

Югаля, Juhala
Югася, Juhasia
Юзя, Juzia
Юля, Jula
Юста, Justa
Юстына, Justyna

Ядвіся, Jadvisia
Ядзьвіга, Jad?viha
Ядзя, Jadzia
Якуня, Jakunia
Яліна, Jalina
Яніна, Janina
Януся, Janusia
Яня, Jania
Ярына, Jaryna
Ярыца, Jaryca
Ясаня, Jasania
Яся, Jasia
Яўхіма, Ja?chima

ужо 3 абмяркоўваюць Беларускія жаночыя імёны для дзетак

  • антось

    дзякуй, дзякуй. мы і не думалі, што ёсць такі цудоўны сайт. а нам якраз прыспела патрэба дачушку-унучачку надарыць беларускім імем. выбраць ёсць з чаго — цэлы букет імёнаў-кветачак. дай Бог каб Беларусь зноў напоўнілася гэткімі імёнамі, як надрэчны луг у пару квецені.

  • Netali

    Спасибо, три имени из женских выбрали и от души посмеялись от забытых старинных имен.

  • Владимир

    Не плохая подборка Белорусских имён. Авторы молодцы. Хотя и есть над чем поработать.

Каментаваць

Магчыма карыстацца гэтымі HTML тэгамі

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>