Усе рубрыкі

Зімовая споведзь — Сяргей Брандт

Сядай побач і паслухай:
На дварэ раве, злуецца,
Снегам кружыць завіруха
І засыпіць усё здаецца.

Дед барадед

Пацякло святло ад печы
Сваім подыхам лагодным.
У зімовы доўгі вечар
Спаліць сум твой і турботы.

І пасцеліць ладна ложак,
Як сапраўдная бабуля.
Калыханка словам божым,
Каб усе ў хаце заснулі.

За акном сапраўдна ціха,
Снег гарыць, як дыямантны.
Да стажка брыдзе ласіха,
Цягне дым наверх кудлаты.

Сяргей Брандт, 02.09.2014

У якасці ілюстрацыі: Юрий Анискин. “В метель”

НЯДЗЕЛЬКА, ЯКУЮ СКРАЛА ВОСЕНЬ — Сяргей Брандт

Агенчык трапечыць маленькi ў хаце,
Цяплом абгарнае, як коўдраю мацi.
За шыбамi дождж косiць неяк няроўна,
Зямля набракае вадой паслядоўна.

Дед барадед

Сшарэлi ржаныя калiсьцi пакосы
I лiсце зжаўцела на дробнай бярозе.
Салома прагоркла, дзень пахне сырым,
Не лезе пад пахi да хмар слiзкi дым.

Схавалiся птушкi з катом у паветку,
Сядзяць на пячы невясёлыя дзеткi.
Восень нядзельку забыўшыся скрала,
Напэўна, дажджу летам нам не хапала.

Сяргей Брандт, 26.08.2014

Крыніца ілюстрацыі: portretest.ru

МЫ — АДНО ЦЭЛАЕ — Сяргей Брандт

Гудзе на лугам шэры авадзень,
Каровы пнуцца гуртам да вадзiцы.
Сцяжынка порхаўкай дымiцца,
Звычайна доўгi на падзеi дзень.
Дед барадед
А жыта скошана — багаты ўраджай
I копны жоўтыя амаль да пералеску.
Яшчэ нядзелька i “Дажынкi” сустракай
Ад сэрца шчырай беларускай песняй.

Арнамент наш, ён назаўжды святы,
У блакiтным небе чырвань на зялёным.
Мы адно цэлае — дзяды, бацькi, браты…
Буслiны клёкат кожнаму знаёмы.

Сяргей Брандт, 16.08.2014

ЯБЛЫЧНЫ СПАС — Сяргей Брандт

Бразнула клямка,
Спяшаецца нехта.
Сонейка ранкам
Гарыць белым светам.

Дед барадед

Цягне духмяным
Святочным адразу.
Усiх паслухмяных
З яблычным Спасам!

Будзьце здаровы,
Старыя, маленькiя!
Смак верасковы,
Сцяжыначкi змейкамi.

Абшары льняныя,
У жыце — валошкi.
Каб жылi ў мiры!
Каб поўным быў кошык!

Сяргей Брандт, 06.08.2014

Крыніца ілюстрацыі: liveinternet.ru
Г.Аксёнова ” | Бабье лето” |